Tazio Nuvolari

We leven in onzekere tijden. Niets is nog wat het is. We dansen op een economische zeepbel, de democratie bezwijkt onder haar eigen succes. ‘Fossiel’ is officieel een scheldwoord geworden.

Fossiel, zo voel ik me soms, wanneer ik ingehaald wordt door een jongere generatie. De ontevredenheid van opkomende politieke stromingen, soms tegen beter weten in, niet wil begrijpen. Wanneer ik hardnekkig blijf twijfelen aan alternatieven voor fossiele energie. Het is een gedwongen spagaat, waaruit we ons met zijn allen een weg moeten zien te banen. Doordrongen van de noodzaak, niet overtuigd van de middelen. Van onze eigen rol.

Achille Varzi

Ik geloof niet in hybride technologie als oplossing voor het uitstootprobleem van ons wagenpark. Niet in elektrisch rijden als duurzame oplossing voor de toekomst. We zitten in een periode van globale transitie. Een veranderingsproces met een onduidelijk einddoel. Het maakt ons onzeker, ongeduldig en ontevreden. Het doet ons neigen naar protectionisme, hunkeren naar weleer, naar tijden waarin… Ja wat eigenlijk? Waren die tijden zoveel zekerder, het einddoel zoveel duidelijker gedefinieerd?

Juan Manuel Fangio

We klampen ons vast aan periodes in de geschiedenis waarvan we nu weten hoe ze zijn afgelopen. Wat we er aan hadden, wat ze ons opleverden. Aan een romantisch beeld van tijden die minstens zo onzeker waren. In ons wereldje van klassiekers grijpen we terug naar de liefde voor begrijpelijke mechaniek. Herkenbare geuren van olie en benzinedampen. We wringen ons in bochten om te blijven rijden in een loodvrije wereld, waar moderne additieven onze carburateurs vervuilen, het asbestvrije beslag van onze remschoenen de ongelijkheid met het ons omringende moderne blik pijnlijk benadrukt.

David Bowie

Op 10 januari 2016 wordt onze moderne wereld opgeschrikt door het onverwachte verscheiden van David Bowie. Hele generaties reageren geschokt. Weten niet hoe om te gaan met de verwijzingen in zijn laatste plaat. Vertalen zijn zelfbeschikking naar ouderwets lijden. Naar dingen die we wel begrijpen. Lichtjaren verwijderd van de kunstenaar en zijn werk. Een dag eerder verloren we Maria Teresa de Filippis op de gezegende leeftijd van 89 jaar. Maria wie? Mevrouw de Filippis was de eerste vrouw in de Formule 1. Met haar Maserati verwierf ze zichzelf in de jaren vijftig een plaatsje in het mannenbastion van de racerij. Een engel tussen de halfgoden. Een vreemde eend in de bijt.

Maria Teresa de Filippis

Bowie, De Filippis, voor mij belichamen ze een positiviteit die elke periode in de geschiedenis nodig heeft. De kracht van een individu dat wars van alle conventies een plaats opeist voor zichzelf. Laat zien hoe het ook kan. Beseffend dat de wereld niet bij machte is om de impact te zien. Niet meteen. Het is niet anders. Het zijn de helden die we nodig hebben om te blijven dromen, te blijven geloven in een toekomst waarin we allemaal een plaatsje verdienen. Een toekomst waarin met respect wordt teruggekeken op de eenlingen, de vrijdenkers, de durvers tegen beter weten in. Een toekomst waaraan we allemaal ons steentje hebben bijgedragen.

Giuseppe Farina

2017 zal ons zaken brengen die we niet hadden verwacht, die we niet meteen kunnen plaatsen. Het zal ons verrassen, overvallen, overrompelen. Het is aan ons om het te leven. Om het het leven waard te maken. Er van te genieten met volle teugen. We could be heroes, just for one day!
Marc GF Zaan