English version

Version Française

Version Française

Weet je wat het gekke met wonderen is? Dat ze de neiging hebben zich te openbaren op juist die momenten dat je ze het het minst verwacht. Zoals laatst bij de ontdekking van de –overigens enorm gehypte- Amphipolis tombe, waarbij fascinerende Karyatiden, mosaiken en menselijke resten uit de tijd van Alexander de Grote zijn ontdekt.

“Grmbl, allemaal mooi en aardig hoor ik u denken, maar wat heeft dit nu met auto’s te maken?” Meer misschien dan u in eerste instantie zou denken. Niet heel lang geleden werd namelijk bekend dat er zich ergens in het westen van Frankrijk op het terrein van een enigszins vervallen chateau, een berg klassieke auto’s bevond.

Roger Baillon

DSC_1589In de jaren vijftig bestierde Roger Baillon een transportbedrijf van dezelfde naam. Zijn passie voor de klassieke, veelal vooroorlogse, automobiel hield gelijke tred met de economische voorspoed en groei van zijn bedrijf. Op het uitgestrekte terrein van zijn alras aangeschafte chateau, begon de heer Baillon met het aanleggen van een imposante collectie en ontwierp zelfs een auto naar eigen inzicht, de l’Oiseau bleu. Baillon’s ultieme doel was om deze uitmuntende examplaren van de vroege automobielhistorie samen te brengen in een nog te bouwen museum op het kasteelterrein.


DSC_1536Tot die tijd echter, dacht hij dat het onderbrengen van de auto’s in haastig opgetrokken schuurtjes en parkeerplekken met krakkemikkige afdakjes, wel genoeg bescherming zouden bieden tegen de elementen. Helaas liepen de zaken steeds minder goed in de jaren zeventig en vervloog daarmee ook de hoop op een eigen museum.

Vanaf dat moment werd er niet meer naar de circa tweehonderd (op het hoogtepunt van de verzameling) auto’s op het kasteelterrein omgekeken en werden ze langzaam aan, elk jaar steeds meer vergeten. In 1979 en 1985 vonden nog wel twee -druk bezochte- gedwongen veilingen plaats vanweg het definitieve faillissement van het Baillon transportbedrijf, maar wisten er toch nog honderdveertien de dans te ontspringen. Op verzoek van de erven Baillon, werden er een paar dagen geleden uiteindelijk zestig, in meer of mindere staat van ontbinding, naar de Artcurial-veiling in Parijs gesleept.

sic gloria transit mundi

DSC_1516Zoals de Romeinen ons leren, is schoonheid immer gedoemd te sterven, maar zal de wereld gewoon om haar as blijven draaien, daar zij al miljoenen jaren placht te doen. Maar zoals het met alle grote kunst gaat, kan het jaren vergeten worden, daarna ee renaissance doormaken en zo opnieuw bewonderd worden. De Baillon collectie staat dan misschien wel op het punt van uiteenvallen; de nalatenschap werpt zijn schaduw reeds jaren vooruit.

Bastiaan van den Berg