De Ferrari 400 is een redelijk zeldzame verschijning op de Nederlandse wegen. Heel lang was deze 12 cilinder coupé een ietwat ondergewaardeerd buitenbeentje in de modellenreeks uit Maranello. Inmiddels is de auto door een grotere groep liefhebbers ontdekt en gaan de prijzen rap omhoog. Een door Pininfarina gestileerde carrosserie in combinatie met vier zitplaatsen en een dikke V12, maakt de auto tot een echte Gran Turismo.

Classicdriver Magazine nam de auto onlangs op in de "six young classics worth investing in, right now" lijst. 

For English see below.

De 400 was de eerste Ferrari met een automatische transmissie. Ondanks het feit dat deze optie geheel voor de Amerikaanse markt bedoeld leek, is er nooit een versie uit deze modellen reeks officieel naar de Verenigde Staten geïmporteerd. Dit was echter te wijten aan de strenge milieu en emissie eisen aldaar.  Desondanks bereikten vele toch Amerika als grijze import. Het merendeel van de oorspronkelijke cliënten, ongeveer 70%, opteerde voor de automaat ipv een handgeschakelde versie. Het past ook heel goed bij het karakter en de doelstelling van de auto. Voor de Ferraristi was dit blasmefie en mede daardoor kreeg de 400 een lage waardering. Heden ten dage is het zelfs bij Ferrari de automaat of semi-automaat wat de klok staat. In dat opzicht is de 400 dus ook baanbrekend geweest. Overigens deed de automaat qua performance nauwelijks onder voor de handgeschakelde transmissie. Mogelijk heeft de 400 ook bijgedragen aan een bredere kring van Ferrari kopers. Bekende Nederlandse eigenaren van een 400 waren bijvoorbeeld Freddie Heineken en Prins Bernhard.

Een land waar je een auto als de Ferrari 400 het minst zou verwachten is Irak. Onlangs kwamen we echter in contact met een trotse bezitter uit Bagdad.

 

baha005

 

 

 

 

 

 

baha010

 

Baha Rubai is 48 jaar oud en werkt als vicevoorzitter van de gemeenteraad in een van de belangrijkste gebieden van Bagdad. Al sinds eind jaren 50 is zijn familie druk met auto’s en in de nadagen van het regime van Saddam Hoessein, krijgt Baha in 1997 de kans zijn 400GT automatic aan te schaffen via een overheidsveiling.  Zeer zeldzaam dus. In heel Irak zijn op dit moment 3 Ferrari ‘s 400 bekend. Een wit exemplaar in Bagdad die in 1990 tijdens de eerste Golfoorlog uit Koeweit gestolen is tijdens de annexatie van het Iraakse leger. En een groene in het noorden van Iraq, deze origineel rode auto was ooit van Uday Hoessein, de gevreesde zoon van Saddam.

De grijze coupé van Baha is de enige die legaal door de straten van Bagdad rijdt. Het onderhoud doet Baha zelf, onderdelen koopt hij via internet en onlangs heeft hij de V12 vervangen door een krachtbron van General Motors, wellicht heiligschennis, maar gezien de omstandigheden in dit geïsoleerde land, voor hem de enige manier zijn passie rollend te houden.

(foto’s Baha Rubai)Met dank aan Nawaar Al-Saadi www.tourisminiraq.weebly.com

Text in English

The Ferrari 400 is a fairly rare appearance on the Dutch roads. For a long time this 12-cylinder coupe was a somewhat undervalued outsider in the range of models from Maranello. Meanwhile the car is discovered by a wider group of enthusiasts and prices are going up rapidly. A body styled by Pininfarina in conjunction with 4 seats and a thick V12, makes the car a true Gran Turismo.

Classic Driver magazine recently took the car in the "six young classics worth investing in, right now" list.

The 400 was the first Ferrari with an automatic transmission. Despite the fact this option seemed designed entirely for the US market, there was never a version of this model series officially imported to the United States. This was however caused by the strong US emission rules. Nevertheless many of them found their way via the grey import market. The majority of the new buyers, about 70%, choose the automatic instead of the manual version. It suited very well with the character and the intention of the car. For the Ferraristi it was blasphemy and due to this it received little appreciation. Currently even at Ferrari it’s all about automatic or semi-automic these days.  In that perspective the 400 has been groundbreaking as well. Moreover, as for performance, there was very little diffence compared to the manual transmission. Possibly the 400 has also contributed to a wider audience of Ferrari buyers. Known Dutch owners of a 400 were for example Freddie Heineken and Prince Bernhard.

A country where you would expect a car like the Ferrari 400 the least is Iraq. Recently, however, we came in contact with a proud owner from Baghdad.

 

Baha Rubai is 48 years old and works as vice chairman of the city council in one of the main areas of Baghdad. Since the late 50's his family is busy in dealing with cars. During the last twilight years of the regime of Saddam Hussein. Baha took his chance in 1997 to purchase the 400GT automatic through a government auction. Very rare to say the least. Throughout Iraq there are currently three Ferrari's 400 known. A white copy in Baghdad which was stolen in 1990 at the first Gulf War in Kuwait, during the annexation of the Iraqi army. And there is a green one in the north of Iraq, this originally red car was once in possesion of Uday Hussein, the feared son of Saddam.

Baha’s gray coupe is the only legally ride through the streets of Baghdad. The maintenance is done by Baha himself, he buys parts over the internet and recently he has replaced the V12 power-General Motors, perhaps sacrilegious, but given the circumstances in this isolated country, for him the only way his passion to keep rolling. CineCars

Photos Baha Rubai

Special thanks to Nawaar Al-Saadi  www.tourisminiraq.weebly.com